Abdulmun‘îm Salâh


Öğretim Görevlisi

abdulmonem.mouhamad@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Kahire Üniversitesi, Darululum Fakültesi Arap Dili-Edebiyatı ve İslami İlimler Bölümü (2006)

  2. Yüksek Lisans

    Kahire Üniversitesi, Darululum Fakültesi, Nahiv, Sarf ve Aruz Bölümü (2014), Kahire Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yabancı uyruklulara Arapça öğretimi üzerine diploma aldı. (2009)


Biyografi

2006 senesinde Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı ile İslâmî İlimler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin eğitim çalışmaları enstitüsünden yabancılara Arapça eğitimi diplomasını elde etti. Ardından Dâru’l-Ulûm fakültesinde sarf, nahiv ve aruz bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca yabancılara Arapça eğitimi alanında doktora yapmak için İstanbul Üniversitesi’ne başvurdu. 11 sene boyunca Arapça eğitimi alanında çalıştı. Elliden fazla uyruktan öğrencilere ders verdi. “Dünya İçin Arapça Serisi”, “Dünya İçin Arapça”, “Arapça Konuşma” ve “Özel Amaçlar İçin Arapça Serisi” isimli kitapların yazılmasında görev aldı. Aynı şekilde Kahire Amerikan Üniversitesi heyetinin “Temel Kitap” adlı eserin geliştirilmesine katkı sağladı. Dubai, Kahire ve İstanbul’da bulunan pek çok kurumunun eğitim programlarını hazırladı. 2015-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Arapça hazırlık dönemi programına başkanlık yaptı.