Arapça

Koordinatör

Mudar Fâris

mudar.faress@ihu.edu.tr

2009 yılında Halep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede tercüme alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu an İbn Haldun Üniversitesi’nde sosyodilbilim alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde kısa süreliğine yabancılara Arapça eğitimi ve simultane tercüme alanlarında çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye intikal ederek 2011 senesinden 2017 senesine kadar İsar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yabancılara Arapça eğitimi alanında çalıştı. Bu süre zarfında yabancılara Arapça öğretimi hakkında düzenlenen uluslararası sempozyumlarda bilimsel sorumlu olarak görev aldı. Aynı zamanda bu alanda basılan bazı kitapçıkların üretilmesinde yer aldı. Aynı şekilde Edep enstitüsünün Arapça bölümü yönetimi ile yardımlaşarak Arapça öğretimine dair eğitim serisini denetleme görevini üstlendi. Nitekim şimdiye kadar bu seriye ait iki cildin yayımlanması tamamlandı.


Okutman

Sondos Odeh

Lisans eğitimini Zarqa Üniversitesi (Ürdün) Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra, 2015 yılında Ürdün Üniversitesi’nde (Ürdün) Yabancılara Arapça Öğretimi bölümünde yazdığı “Dini Söylemin Yabancılara Arapça Öğretimindeki Rolü-Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde (Türkiye) Arapça okutmanı olarak çalıştı. Ürdün Üniversitesi Dil Merkezi’nde de dersler verdiği gibi Cidde’de (Suudi Arabistan) bir dil kursunda Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Aynı zamanda elektronik ortamda yabancılara Arapça öğretim seti hazırlayan bir grupla beraber çalışmalar yaptı. Kuveyt Üniversitesi Hakemli Dergisi’nde “Dini Söylem ve Genel Söylem Arasında Yabancılara Arapça Öğretimi-Analitik Bir Çalışma” başlığıyla bir makalesi yayınlandı. Araştırma ve okuma alanları ise şunlardır: İkinci dil öğretimi, dilbilimi, toplumsal dilbilimi, söylem analizi, semantik.


Öğretim Görevlisi

Abdulmun‘îm Salâh

abdulmonem.mouhamad@ihu.edu.tr

2006 senesinde Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı ile İslâmî İlimler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin eğitim çalışmaları enstitüsünden yabancılara Arapça eğitimi diplomasını elde etti. Ardından Dâru’l-Ulûm fakültesinde sarf, nahiv ve aruz bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca yabancılara Arapça eğitimi alanında doktora yapmak için İstanbul Üniversitesi’ne başvurdu. 11 sene boyunca Arapça eğitimi alanında çalıştı. Elliden fazla uyruktan öğrencilere ders verdi. “Dünya İçin Arapça Serisi”, “Dünya İçin Arapça”, “Arapça Konuşma” ve “Özel Amaçlar İçin Arapça Serisi” isimli kitapların yazılmasında görev aldı. Aynı şekilde Kahire Amerikan Üniversitesi heyetinin “Temel Kitap” adlı eserin geliştirilmesine katkı sağladı. Dubai, Kahire ve İstanbul’da bulunan pek çok kurumunun eğitim programlarını hazırladı. 2015-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Arapça hazırlık dönemi programına başkanlık yaptı.


Okutman

Mousab OLABI

mousab.olabi@ihu.edu.tr

2007 senesinde Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Trablus Cinân Üniversitesi’nde tefsir diplomasını elde etti. Şu an aynı üniversitenin tefsir ve Kur’ân ilimleri alanında “Fıtratın İçgüdünün Terbiyesinde Etkisi” başlığı altında yüksek lisans tezini yazmaya devam etmektedir. Suriye’de sekiz sene öğretmenlik yaptı. Bu sekiz senenin iki senesini Ebu’n-Nûr kurumunda yabancılara Arapça eğitmekle geçirdi. Daha sonra 2015 senesinde Türkiye’ye intikal ederek İstanbul’da bulunan İsar vakfında ve Sudan Arap Okulunda Arapça öğretim görevine başladı. 2010 senesinde Halep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Karşılaştırmalı İslam Hukuku Sempozyumuna katıldı. “Hucurât Sûresi’nin Tahlil ve Tefsiri” adlı bir eseri bulunmaktadır. “Dilin Afetleri ve Tedavisi” ve “Kalbin Afetleri ve Tedavisi” gibi pek çok kitabın tahkikini gerçekleştirdi.


Öğretim Görevlisi

İhab ATTA

Arapça Karşılaştırmalı alanında yaptığı çalışması ile doktorasını tamamladı. Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde Arapça okutmanı olarak çalıştı ve yabancılara Arapça öğretimi üzerine kurslar verdi. (2005-2017 yılları arası 12 senelik eğitim tecrübesi) 2014-2016 yılları arasında Uluslarası Mısır Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı dersleri verdi. Yine 2015-2016 yıllarında Uluslararası Dil Merkezi’nde (ILI) ve 2015’te Middlebury Üniversitesi’nde yaz programında Arapça dersleri verdi. “Arapçayı Seviyorum” adlı Arapça Öğretim setinin hazırlanmasına başkanlık etti.