Türkçe

Dr. Öğr. Üyesi

Melike GÜNYÜZ

melike.gunyuz@ihu.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Günyüz (1991), aynı bölümde Bursalı Talip Divanı Edisyon Kritik çalışması ile yüksek lisans (1994), İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Divan Edebiyatı alanında Ahmedi Divanı’nın Tahlili adlı çalışması ile doktora yapmıştır (2001).

Yayıncılık ve çocuğa yönelik birçok projenin danışmanlığını yürütmektedir.

MÜSİAD’ın (Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin) ilk kadın yönetim kurulu üyesidir ve Türk siyasi hayatına yön veren birçok ekonomik, kültürel ve iş dünyasına ait raporların yayın sürecini yönetmektedir.

Melike Günyüz, hem profesyonel çalışma hayatını hem de STK çalışmalarını okuma kültürünün yaygınlaştırılması, Türk edebiyatının uluslararası alanda tanınması, ülke çapında bütün çocukların iyi kitaplarla buluşması, Türk yayıncılık sektörünün daha etkin lobi çalışmaları içinde yer alması yönünde sürdürmektedir.

Otuza yakın çocuk kitabı yazan Günyüz’ün kitapları Türkçe’den yabancı dile en çok çevrilen çocuk kitapları arasındadır. Sırpça, Bulgarca, Arapça, Almanca, Çince, İngilizce, Arnavutça, Farsça, Fransızca, Gagavuzca ve Koreceye çevrilmiştir.