Kayıt Dönemi Düzey Belirleme Sınavı Yönergesi

Kayıt haftasında alınması zorunlu olan Lisans Düzey Belirleme Sınavı yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.