Mousab OLABI


Okutman

mousab.olabi@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezuniyet. (2007) , Trablus Al-Jinan Üniversitesi, Tefsir ve Kur’an ilimleri diploması. (2008)

  2. Yüksek Lisans

    “Fıtratın İçgüdünün Terbiyesinde Etkisi” başlığında Kur’an ışığında analitik çalışma. (Devam ediyor)


Biyografi

2007 senesinde Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Trablus Cinân Üniversitesi’nde tefsir diplomasını elde etti. Şu an aynı üniversitenin tefsir ve Kur’ân ilimleri alanında “Fıtratın İçgüdünün Terbiyesinde Etkisi” başlığı altında yüksek lisans tezini yazmaya devam etmektedir. Suriye’de sekiz sene öğretmenlik yaptı. Bu sekiz senenin iki senesini Ebu’n-Nûr kurumunda yabancılara Arapça eğitmekle geçirdi. Daha sonra 2015 senesinde Türkiye’ye intikal ederek İstanbul’da bulunan İsar vakfında ve Sudan Arap Okulunda Arapça öğretim görevine başladı. 2010 senesinde Halep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Karşılaştırmalı İslam Hukuku Sempozyumuna katıldı. “Hucurât Sûresi’nin Tahlil ve Tefsiri” adlı bir eseri bulunmaktadır. “Dilin Afetleri ve Tedavisi” ve “Kalbin Afetleri ve Tedavisi” gibi pek çok kitabın tahkikini gerçekleştirdi.