Yabancı Diller Okulu

Hakkımızda

Genel Tanım

Bu program, anadili Arapça olmayan kişilere Arapçayı en modern yöntemlerle öğretmekte, buna ek olarak Arap dilinin sahip olduğu zengin mirası dikkate alıp kadimden istifade etmekle beraber geleneğin üzerine her türlü yeniliği de eklemektedir.

Amaç

Tüm disiplinlerden gelen öğrencilerin Arapçada B2 seviyesine ulaşmaları ve bu dili kullanarak çeşitli akademik alanlara katılmalarını sağlamaktır.

Yöntem

Öğrencinin günlük yaşamı ve akademik hayatında dili etkin olarak kullanabilmesini ve kendi alanında faydalı olan miras metinleriyle uğraşmasını sağlayan etkileşimli bir yöntemi benimsemektir.

Programın Özellikleri

  • Program öğrencilerinin gelişim şeması ve seviye içerikleri Yabancı Dil Öğretimi Konseyi standartlarına göre belirlenir.
  • Programda 21. Yüzyılın yetenek standartlarına uygun olarak üç aşamalı iletişim modeli uygulanır. (İnteraktif, açıklamalı, sunum)
  • Karşılıklı yardıma dayanan öğretim uslübuyla eğlence ile öğrenimi bir yerde toplar.
  • Programımız eğitim uygulamalarının ve öğretmenin devamlı değerlendirilmesi esasına dayanır.
  • Programımızda öğrencinin ihtiyaçlarına göre esnek bir çalışma sistemi uygulanır.
  • Programımız her bir öğrenciye ayrı önem verir ve öğrencinin ihtiyacı olan dersleri ve kazanımları öğrenciye sunar.
  • Öğrenciler için İnteraktif etkinlikler düzenleyerek dillerini geliştirmesini sağlar.
  • Programımız “modern ve klasik Arapça eğitimi” ilkesini esas alır ve yaşadığımız çağda öğrencinin günlük hayata ve akademik hayata entegre olmasına yardımcı olacak programı öğrenciye sunar. Öğrenciler bu program vasıtasıyla İslam kültürünü daha yakından inceleme fırsatı bulup akademik çalışmaladında bundan istifade edebilirler.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur