Yabancı Diller Okulu

Kadromuz

Akademik Kadromuz

Mehmet Sait Toprak

Prof. Dr.

Mehmet Sait TOPRAK, Lisans, Yüksek ve Doktora çalışmalarını Teoloji, Doktora sonrası çalışmalarını ise Dilbilime, Eski Çağ Dilleri ve Kültürlerine yöneltmiştir. Teoloji, Mitoloji, Dilbilim alanlarındaki çalışmalarının yanısıra, kendisinin kurduğu ‘Yeni Dil Savı’ üzerine 13 yıldan beri çalışmalar sürdürmektedir. Akadça, Sümerce, Aramice, Süryanice, Turoyo, Kutsal Kitap İbranicesi, Kutsal Kitap Aramicesi, Modern İbranice, Arapça, Nabatça, Amharitçe, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Grekçe, Latince ve diğer bazı Türk dilleri üzerine araştırmalarını sürdüren Toprak, 2012 yılından beri Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Süryani Dili ve Edebiyatı ile Süryani Dili ve Kültürü kürsülerinde Semitik Diller’den Akadça, Süryanice, Modern İbranice, Kutsal Kitap İbranicesi, Kutsal Kitap Aramicesi, Karşılaştırmalı Semitik Diller derslerini vermektedir. 2020’den bu yana ise İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda Modern Hebrew adlı dersi vermeye devam etmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur