Yabancı Diller Okulu

Misyon

İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu’nun misyonu, bünyesindeki İngilizce Eğitim Programında 21. yüzyılın tüm teknolojik ve pedagojik imkanlarını kullanarak öğrencilerine dünya standartlarında İngilizce eğitimi sunmaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki prensipleri takip etmektedir:

 • İngilizce programının kurgulanmasında ve yapılandırılmasında Taba-Tyler modelini uygulamak,
 • Programların değerlendirmesinde Stufflebeam’in CIPP Modelini (C-Context/Bağlam, I-Input/Girdi, P-Process/Süreç, ve P-Product/Ürün) kullanarak düzeltme işlemleriyle öğretim hizmetinin niteliğini artırmak,
 • Programları geliştirme çalışmalarında, programlara temel oluşturacak öğrenme kuramlarının belirlenmesinde ve programların tasarlanmasında ihtiyaç analizleri ve değerlendirmesi çalışmaları yapmak,
 • Programların hedeflerini ya da öğrenme ürünlerini/çıktılarını belirlemede ihtiyaç analiz sonuçlarını değerlendirerek hedefleri belirlemek ya da düzenlemek,
 • Program içeriklerini belirlemede/düzenlemede beceri temelli, işlevsel, sarmal ve tematik yaklaşıma ağırlık vermek ve kazanım-içerik ilişkisi kurmak,
 • Program hedefleriyle uyumlu, ürün ve performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yapmak,
 • Program geliştirme çalışmalarını sürekli ve gelişmeye açık bir süreç olarak değerlendirmektir.

İlkelerimiz

İngilizce Hazırlık Okulu olarak ilkelerimiz;

 • Ders programlarını ve kaynak kitapları öğrenci merkezli, iş birlikli öğrenme, yapılandırmacı eğitim yaklaşımına uygun ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilecek şekilde düzenlemeyi,
 • Ders programları aracılığıyla beceri, kavram ve yaşama dönük anlayış geliştirmeyi,
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla esnek ve bireysel farklılıkları dikkate alan programlar uygulamayı,
 • Ölçme ve değerlendirmelerde testlerin yanı sıra alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (öğrenci ürün dosyası yada süreç odaklı yazma) oluşturmayı,
 • Öğretimde düz anlatım yerine yapılandırmacılığı uygulamayı,
 • Öğretmen merkezli, program merkezli, kitap merkezli ve sınav merkezli öğretim yerine öğrenci merkezli öğretimi hedeflemeyi,
 • Programları katı bir şekilde değil, esnek bir şekilde uygulamayı,
 • Rekabetçi ve bireysel öğrenme yerine iş birlikli öğrenmeyi desteklemeyi,
 • Tüm programları bilgisayar çağının gereksinimlerini dikkate alarak ve öğrencilerin bilgisayar becerilerini geliştirmeye ve bunu herhangi bir yabancı dil öğreniminde yaratıcı bir şekilde kullanmaya özendirmeyi,
 • Program ve ders kitaplarından öğrenilen herhangi bir yabancı dilin kültürel, toplumsal ve çevresel konularına yer vermeyi kapsar.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur