Yabancı Diller Okulu

Hazırlık Programı Kulüpleri

İngilizce Hazırlık Programı kulüplerinin amacı, öğrencilerin dil becerilerini etkin bir şekilde kullanarak geliştirmelerini sağlamaktır. Bütün kulüpler bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Hazırlık eğitiminin bir parçası olan bu kulüplerden birine katılım zorunludur. Hazırlık kulüplerine katılım, üniversitenin sunduğu diğer kulüplere katılmaya engel değildir. Hazırlık programında bulunan kulüpler şunlardır:

Münazara Kulübü/Debate Club: Bu kulübe katılan öğrenciler İngilizce olarak organize edilen münazaralara tartışmacı veya jüri olarak katılırlar ve hem İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı elde ederler. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp okulumuzu temsil etmeleri hedeflenmektedir.

Drama Kulübü/Drama Club: Tiyatro oyunlarının okunması, analizi ve icrası bu kulüp çatısı altında gerçekleşir. Bu kulübe katılan öğrenciler konuşma ve dinleme becerisine ek olarak okuma becerilerini de geliştirme şansı elde ederler.

Kısa Film Kulübü/Short Film Club: Kısa film senaryoları yazımıyla başlayıp, filmde hem kameranın önünde hem arkasında yer almak ve daha sonra filmin editlenmesini öğrenmek isteyen öğrencilerin buluşma yeri kısa film kulübüdür. Bu kulüp konuşma ve dinleme becerilerinin yanı sıra yazma becerisinin de geliştirilebileceği bir ortam sağlar.

Hikaye Anlatıcılığı Kulübü/Storytelling Club: Hikaye anlatıcılığı tekniklerinin öğrenilerek çeşitli kültürlerden masalların paylaşılacağı bu kulüpte, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerimiz buluşur. Anlatılan ve dinlenen hikayeler üzerinden çıktıkları iç yolculuklarını, kaleme alacakları yazılar yoluyla keşfederler. Bu sayede dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de geliştirirler.

Edebiyat Kulübü/Literature Club: Dünyanın farklı bölgelerinden İngilizce edebi eserlerin okunup tartışıldığı, şiir ve kısa hikaye gibi eserlerin yazıldığı bu kulüp, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin hepsinin kullanılıp geliştirilebileceği bir ortam sunar.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur