Yabancı Diller Okulu

Hakkımızda

Misyon:

İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER) temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve evrensel niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla Türkçeyi öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır.

İHU TÖMER olarak misyonumuz öğrencilere Türkçede hem günlük konuşma becerisi kazandırmak hem de Türkçeyi akademik yetkinlik seviyesinde öğretmektir.

Bu yoldaki ilkemiz İbn Haldun Üniversitesinin 21. yüzyılın tüm evrensel teknolojik ve pedagojik kriterlerine uygun olan eğitim kalitesinden ve niteliklerinden ödün vermeden, fark yaratan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Vizyon:

İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER), teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birleştirerek katılımcıların günlük hayatta ve akademide ihtiyaç duyacakları Türkçe bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar kapsamında, kurumumuz tüm çalışmalarında İbn Haldun Üniversitesi’nin standartlarına ve ilkelerine bağlı kalmaktadır.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur