Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Diller Okulu

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • İngilizce Hazırlık Programı zorunlu mu?
 • İngilizce Hazırlık Programı bütün bölümlere zorunludur.
 • İngilizce Hazırlık Programından muafiyet şartları nelerdir?
 • İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrencilerin, geçerli puanı aldıklarını gösterir belgeyi Diller Okuluna teslim etmeleri gerekmektedir. Kabul edilen sınavlar ve puanlar şöyledir: YDS/YÖKDİL: 90 TOEFL-IBT: 80 PTE AKADEMİK: 55 CPE: C CAE: C FCE: B
 • Yeterlilik ve Düzey Belirleme sınavlarına girmek zorunlu mu?
 • Evet. Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesinde olduklarını düşünseler bile hazırlık eğitimine başlayamazlar. Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık muafiyet sınavına girmeye hak kazanırlar. Başarılı oldukları takdirde bölümlerinde derslere başlayabilirler.
 • Derslere katılım zorunluluğu var mı?
 • Öğrencilerin gerekli İngilizce dil becerilerini geliştirebilmeleri için bütün derslere devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin derslerin en az %90’ına devam zorunluluğu vardır. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler, ders içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler derslerinde başarılı olsalar bile bir sonraki kura devam edemezler. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına katılan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılda bölümlerine başlayabilirler. Ağır hastalık durumunda, heyet raporu veya hastane yatış belgesinin ibrazı durumunda ise öğrenciler izinli sayılırlar.
 • Hazırlık eğitiminde sınıflar kaç kişiliktir?
 • Sınıflar 10-15 kişiliktir.
 • Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için yurtdışı imkânları nelerdir?
 • 5 İngilizce kurunu başarı ile tamamlayan, hiçbir kurda kalmayan öğrencilere yurt dışı imkanı sunulur.
 • Hazırlık sınıfında kalırsam bursum kesilir mi?
 • İngilizce Hazırlık Programında kalınması durumunda burslar bir yıl daha devam eder.
 • Hazırlık sınıfında başarısız oldum. Bölümümün Türkçe öğretim yapan programına geçiş yapabilir miyim?
 • Hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak üniversitemizde hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde öğretim yapan program olmadığından, kurum içinde Türkçe programa geçiş imkanı bulunmamaktadır. Bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemleri ile ilgili her yılın Ekim ayı içerisinde duyuru yapılmaktadır.
 • Hazırlık sınıfında hangi kitaplara ihtiyacım olacak?
 • Hazırlık sınıfında tek bir kitap değil, çeşitli kitaplar kullanılır. Her modülün ilk günü öğrencilere kullanacakları kitaplar hakkında bilgi verilir. Bu kitapların modülün üçüncü gününe kadar temin edilmesi gerekmektedir.
 • Fotokopi ya da kullanılmış kitap kullanabilir miyim?
 • Hayır. Hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesine aykırı olduğundan, hem de kullanılmış ve korsan kitapların web dil platformlarına erişim için gereken aktivasyon kodlarının kullanılamaz olmasından dolayı fotokopi ya da ikinci el kitap kullanılması kabul edilemez.
 • Kitap bursu alabilir miyim?
 • Kitap bursu yönergemizde bulunmamaktadır.
 • Hazırlık programı kulüplerinin üniversitenin diğer kulüplerinden farkı nedir?
 • Hazırlık programı kulüplerinin amacı öğrencilerin dil becerilerini etkin bir şekilde kullanarak geliştirmelerini sağlamaktır. Bütün kulüpler bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Hazırlık eğitiminin bir parçası olan bu kulüplerden birine katılım zorunludur. Hazırlık kulüplerine katılım, üniversitenin sunduğu diğer kulüplere katılmaya engel değildir.
 • İngilizce hazırlık eğitimi hangi kampüste olacak?
 • Başakşehir’deki Güney Kampüsünde eğitim yapılacaktır. Başakşehir Güney Kampüsü Ulubatlı Hasan Cad. No:2 adresinde yer almaktadır.
 • Sınav sonuçlarına itiraz edebiliyor muyum?
 • Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren üç iş günü içinde yapılır. Sonrasında yapılan itirazlar geçersizdir. İtirazlar imzalı bir dilekçe ile İngilizce Hazırlık Programı koordinatörüne teslim edilmelidir. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, itiraz döneminin sonunda öğrencinin eğitimini sürdürdüğü aynı kurdan derse giren öğretim görevlilerinden ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezinden bir üyenin de bulunduğu bir “İtiraz Komisyonu” oluşturur. Öğrencinin kağıdı bu komisyon tarafından tekrar incelenerek, “Dilekçe Sonuç Formu” imzalanıp daha önce ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir değişiklik olup olamayacağı en geç beş iş günü içinde neticelendirilir.
 • Hasta olduğumda raporu kime etmeliyim?
 • Raporunuzu Diller Okulu koordinatörlüğüne teslim edebilirsiniz.